Newsletter DK
zpět na archiv

Země viru zaslíbená, budoucnost Chytré karantény a miliardy na energopomoc

15. 11. 2021

Vir musí být z posledního dění v Česku nadšen. Epidemiologická čísla sice stoupají i v dalších zemích, ale jen v Česku se politická reprezentace rozhodla nic nedělat. Do nepopulárních opatření se nechce ani odcházející vládě, ale nechce se k nim vyslovit ani nastupující garnitura. Takže oba týmy jen svorně opakují, že další lockdown nebude, což značí, že brzo při nedostatku jiných, lepších a mírnějších opatření zase bude.

Poslední "prohoz" mezi vládou a opozicí už překročil všechny meze. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chtěl na opozici svalit svou odpovědnost za návrh "rakouského" modelu, kdy služby mohou využívat jen očkovaní a s prodělanou nemocí. Opoziční Anticovid tým však vše odmítl, ale naprosto nic místo toho nenavrhl, vrcholem je tak požadavek, aby se "bezinfekčnosti" začalo říkat "covid bezpečnostní pas". To nás opravdu nespasí.

Přestože tak směřujeme ke kritickým číslům z března a na školách de facto bují nekontolované promořování, nikdo nic nedělá, ač všichni ví, co je třeba. Jako minimum je nutné pravidelné a rychlé PCR testování na školách; nutnost vždy dotestovat domácnosti okolo infikovaného, a to včetně očkovaných; změna zcela nefunkčních školních karantén; lepší pobídka k (už i třetí) dávce, ať již finančně či dvoudenní nemocenskou; přísnější zavedení respirátorů a opatření ve velkých firmách a kolektivech. Je to třeba samozřejmě více, ale toto je nezbytnost.

Ale my si raději počkáme na další lockdown...

A obvyklé dvě prosby:

Pod každým textem je hashtag #ToPodstatné a otázka k textu, se kterou si už sám neporadím. Budu rád, když mi na info@davidklimes.cz zkusíte poradit vy.

Zárověň můžete podpořit newsletter jednorázovou nebo ještě lépe trvalou platbou.

A teď už k aktuálnímu newsletteru.

Chytrá karanténa pojede za 600 milionů dál

V roce 2020 stála zhruba 200 milionů, letos může přijít za zhruba 400 milionů. A v roce 2022 se stane stabilní součástí epidemiologického systému za asi 600 milionů. Řeč je o Chytré karanténě, která se stala jednou z páteřních sítí proticovidové ochrany. V materiálu, který mám k dispozici, jsou již vyčíslené náklady:

Celkové finanční náklady rezortu Ministerstva zdravotnictví na zajištění chodu projektu Chytré karantény 2.0 jsou pro rok 2022 předpokládány ve výši cca 651 mil. Kč. Dominantním nákladem projektu je provoz call centra, které zajistí část epidemiologického šetření, objednávky na očkování a provoz informační linky 1221. Jen tyto náklady je předpoklad pro 2022 celkem 285 mil Kč.

Mezi výzvami se poprvé také objevuje předpoklad pravidelného očkování: „Přeočkování posilovací dávkou, postupné doočkování neočkované populace, potenciálně přechod na systém pravidelného přeočkování.“ Či závazek dalších kampaní proti dezinformacím: „Nadále bude nutné realizovat silnou informační kampaň, která zmírní dopady dezinformací v oblasti pandemie covid-19 a napomůže dosažení stanovených cílů v oblasti boje s tímto onemocněním.“

Vedle toho je ale třeba také celý narychlo sestavený systém infrastrukturně stabilizovat. Zde zaujme především závazek převést podporu od NAKIT a armády na ÚZIS: „Přesoutěžení dodavatelů informačních systémů a postupné předání informačních systémů do provozu a zajištění podpory a rozvoje z NAKIT a AČR na ÚZIS.“

Celý výpočet nákladů je nastaven na projekci pokračování pandemie. Což je zajímavé ocitovat, ať tušíme, do čeho jdeme:

V roce 2022 proběhnou dvě menší vlny epidemie, poloviční proti roku 2021 (max 4 tisíce nakažených v zimě, max 3 tisíce na podzim). Stále se bude trasovat, přičemž cílem je maximálně využít externích call center a nechat hygienikům volné ruce na ostatní činnosti. Provoz na lince 1221 relativně stabilní, 30 tisíc hovorů týdně, odpovídá nejslabším obdobím roku 2021.

Zajímavé bude, jak se opozicí hlasitě ohlašované propouštění „nadbytečných“ státních zaměstnanců projeví na stabilitě celého systému. Narychlo na posilované týmy hygien, Chytré karantény či ÚZIS se jistě dostanou do hledáčku nových ministrů a jen těžko říct, co si obhájí. Dokument proto už dopředu varuje před možným ochromením celého systému:

V rámci sítě KHS pro projekt Chytrá karanténa 2.0, bylo v minulém roce nasystemizováno celkem 134 služebních míst v jednotlivých krajských hygienických stanicích a dále přímo v Ministerstvu zdravotnictví, 21 služebních a 3 pracovní místa. Žádné z předmětných systemizovaných míst není výslovně zahrnuto ve střednědobém výhledu. Tato skutečnost proto s sebou nese potřebu vyjednávání o jejich počtu a celkovém objemu na platy pro každý nadcházející rozpočtový rok zvlášť. Ve výše uvedeném lze ovšem spatřovat riziko případného krácení počtu a celkovém objemu na platy v následujících letech, protože počet systemizovaných míst ani objem prostředků na platy na krytí těchto míst není pevně garantován. Jakákoliv změna v tomto směru by mohla mít za následek destabilizaci projektu Chytrá karanténa 2.0 jako celku.

#ToPodstatné: Jak dál rozvíjet Chytrou karanténu? S čím propojit a zlepšit, aby to byla trvalá smysluplná státní služba za přijatelný peníz?

Druhé skrutinium potřebuje dodělat

Stále bohužel nejsme schopni se začít bavit o vyhodnocení zkušenosti s novým volebním systémem.

Andrej Babiš neustále okopává systém jako účelový, protože prohrál. Naposledy prohlásil v Právu: „Mohl bych říkat, že to byl připravený plán od roku 2017, kdy se senátoři domluvili s šéfem Ústavního soudu Rychetským, který změnil volební zákon, aby vyhovoval koalicím. To ale neříkám.“ To je dobře, že to neříká, protože to není pravda a podle starého přepočtu by ANO s SPD mělo ještě o mandát méně.

S opozicí, co se brzo stane vládou, to ale není o moc lepší. Jakmile někdo upozorní na velkou náhodu, se kterou výsledek dopadl, protože propadlo poprvé od roku 1993 přes milion hlasů, okamžitě je dotyčný obviněn ze služebnictví Babišovi.

Tak alespoň zde v newsletteru si můžeme v klidu vyhodnotit, co je třeba změnit, nebo je alespoň k debatě. Určitě je to podoba druhého skrutinia. Už při utváření nového systému politolog Tomáš Lebeda jako nejjistější vyhovění přání ústavních soudců navrhoval vyčlenění určitého počtu mandátů pro druhé skrutinium.

V těchto volbách nakonec do druhého kola spadl ale jen jeden mandát a ten ještě absurdně nepřipadl vítězi.

Že přání ústavních soudců po větší poměrnosti bylo asi jiné, to lze dovodit například i z usnesení Nejvyššího správního soudu, kterým zamítl jednu ze stížností na volby. Šlo právě o rozpor PirStanu k přepočtu mandátů.

Nejvyšší správní soud si je samozřejmě vědom toho, že výklad prosazovaný navrhovatelkou, tedy vynechání § 48 odst. 3 volebního zákona pro účely samotného rozdělení mandátů mezi kraje, by vedl k tomu, že by bylo méně mandátů rozdělováno na úrovni krajů v prvním skrutiniu a více by jich bylo rozdělováno ve druhém skrutiniu. Posílení druhého skrutinia by zároveň více naplňovalo požadavky vyjádřené v nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 44/17, jenž volal po tom, aby byla posílena právě tato celostátní úroveň přepočítávání hlasů na mandáty v zájmu odstranění možných disproporcí, k nimž v některých volbách v minulosti vedlo rozdělování mandátů výhradně na úrovni jednotlivých, nestejně velkých, krajů. Nejvyšší správní soud je však přesvědčen, že nemůže v zájmu většího naplnění ideálu vyjádřeného v nálezu Ústavního soudu volit výklad, který neodpovídá většině výkladových metod, a navíc by uměle zakládal nerovnosti mezi volebními kraji při výpočtu krajského volebního čísla.

Zároveň Nejvyšší správní soud tedy jasně řekl, že to není věc justice, ale zákonodárné vůle. A pokud by se měl nějak drobně doplňovat volební zákon, pak je lepší se o tom bavit teď, než až zas před volbami, kdy už každá politická síla kalkuluje, co by jí nejvíce vyhovovalo.

#ToPodstatné: Měli bychom mít pevně například 10-15 mandátů rovnou pro druhé skrutinium, aby byla vždy jistota velké poměrnosti?

Konečně miliardy do skutečné energopomoci

Po dlouhém otálení se MPSV pustilo do designu dávkové pomoci. Ministryně práce už základní parametry anoncovala, ale stojí se za to podívat do kompletního podkladového materiálu, který mám k dispozici.

U příspěvku na bydlení by navýšily normativní náklady na bydlení při předpokládaném zvýšení cen o 30 % u elektřiny a 70 % u plynu a 30 % u tepla v nájemních bytech a ve vlastnickém bydlení.

Například u dvou osob v domácnosti by se tak normativní stropy posunuly u nájemního bydlení o 1144 korun, u vlastnického o 1791 koruny.

Doplatek za bydlení se měnit nebude.

Zato u mimořádné okamžité pomoci se poskytne dávka po vyúčtování, kdy vzniknou nedoplatky za faktickou spotřebu energií a osoby nebudou mít na základě své příjmové, sociální a majetkové situace na uhrazení těchto nedoplatků.

Příklad: Osoba má mzdu: 25 000 Kč (započítává se ze 70 % = 17 500 Kč). Náklady na bydlení: 15 000 Kč. Na bankovním účtu má našetřeno: 20 000 Kč [u této osoby se nepřihlíží k částce 37720 Kč (2 x 3 860 + 2x 15 000), tudíž její našetřené peníze se nebudou započítávat]. Nedoplatek za vyúčtování: 15 000 Kč Zde bude poskytnuta MOP ve výši 15 000 Kč.

Přestože nejde o nijak masivní pomoc, už zvýšení normativů si vyžádá miliardy navíc.

Výdaje na výše navrhovaná řešení v rámci příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci mohou dosahovat nižších jednotek mld. Kč (při hrazení záloh MOP budou o mnoho vyšší). Odhadem u příspěvku na bydlení lze vyčíslit náklady při navýšení normativních nákladů na bydlení o složku energií na cca 2, 57 mld. U doplatku na bydlení lze vyčíslit náklady na zvýšené energie na cca 599 mil. Kč. Odhady u MOP jdou těžko vyčíslit, protože není zřejmé, jaké budou zálohy, přeplatky při vyúčtování, jaké mají rodiny příjmy, naspořené peníze apod. Nicméně lze uvést, že pokud by bylo 100 000 příjemců MOP na zálohy a zálohy v průměrné výši 15 000 Kč, výdaj za měsíc by byl 1,5 mld. Kč. U MOP na vyúčtování při průměrném přeplatku 8 000 Kč u 100 000 příjemců by byl náklad 800 mil. Kč. Pokud bude více příjemců těchto MOP či vyšší průměrné částky u obou MOP, budou výdaje vyšší, a naopak.

A smutná kuriozita na závěr. Přestože ve sněmovní kampani jako vždy zabraly slogany o utáhnutí pomoci nepřizpůsobivým, z materiálu vyplývá, jak se v minulých letech počet příjemců dávek zužoval. A to poměrně radikálně.

Příspěvek na bydlení je poskytován cca 155 tis. domácností (v roce 2020 s nákladem cca 7 mld. Kč) - náklady klesají (z 9,26 mld. Kč v roce 2016), klesají i počty příjemců (z 220,5 tis. v roce 2016). Doplatek na bydlení je poskytován cca 35 tis. příjemců (v roce 2020 s nákladem cca 1,63 mld. Kč) – náklady klesají (z 3,14 mld. Kč v roce 2015), klesají i počty příjemců (z 64, 14 tis. příjemců v roce 2015).

#ToPodstatné: Jak zrychlit a zlepšit pomoc lidem v energetické nouzi?

Komedie s OKsystemem pokračuje

Zatímco Chytrá karanténa se rychle postavila na zelené louce, jeden z nejstarších informačních systémů na českých úřadech jede dál. Informační systémy pro vyplácení dávek a agendu zaměstnanosti bude zatím dál provozovat společnost OKsystem. Ministerstvo práce ji znovu oslovilo bez soutěže přímo v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) a uzavřelo s ní smlouvu. Spolupráce může případně trvat až 20 měsíců, tedy téměř do konce června 2023. Resort by za služby mohl zaplatit až 672,6 milionu korun.

Historii asi každý zná. V krátkosti. Od roku 1993 OKsystem zajišťoval nejprve agendu zaměstnanosti, pak se nabalilo leccos dalšího. V roce 2010 Jaromír Drábek rozhodl o odchodu od firmy, jenže nového dodavatele nezvládl vysoutěžit a ministerstvo se potupně vrátilo k starému dodavateli. Průběžně za podpisy zakázek se náměstci dostávají na policii, občas i před soud.

Na celém příběhu je neuvěřitelné, že soutěže na nového dodavatele bez vendor lock-inu už běží od roku 2014 a stále nic není.

V zakázce, jejíž dokumentaci mám k dipozici, MPSV vše celkem bez příkras popisuje.

Za základní, avšak z hlediska provozních potřeb MPSV nepřijatelnou variantu lze považovat „nulovou“ variantu, tj. ukončení poskytování služeb podpory provozu OKaplikací. Toto řešení by s největší pravděpodobností vedlo ke kolapsu systému výplaty sociálních dávek.

A proč nepřejít na novou dodávku, která se soutěží už sedm let?

Kontinuálně probíhá. Plnění na základě otevřeného zadávacího řízení, resp. jednacího řízení bez uveřejnění, je plánováno po nezbytné přechodné období, tj. do okamžiku, než bude zcela dokončen přechod na nově budované systémy podporující MPSV v oblasti zaměstnanosti a sociálních dávek.

A proč vše tedy nezajistí MPSV, když jde o tak důležitou infrastrukturu?

Pro MPSV zcela nereálná varianta s ohledem na absenci lidských zdrojů, které by disponovaly nezbytnou odborností k převzetí, podpoře či dokonce rozvoji takto robustního informačního systému.

Takže nezbývá, než pokračovat dál se starým dodavatelem, ač prý jde o „krajní řešení.“ Ale prý maximálně už jen na 20 měsíců. Vzhledem ke stavu soutěže na nástupnické systémy můžeme však s velkou mírou pravděpodobnosti tipovat, kdy se začne hovořit o nezbytnosti prodloužení stávajících smluv...

#ToPodstatné: Neměl by být schopen provozovat některé robustní systémy, kde nikdy není jasná zadávací dokumentace nebo se neustále mění, stát? Nejspíše NAKIT?

Jaroslav Borovička: Fiskální dopady zvyšování úrokových měr

Poprosil jsem ekonoma Jaroslava Borovičku z New York University o názor na aktuální debatu, jak zvyšování úrokových měr zamává obsluhou státního dluhu. Díky!

S růstem nominálních sazeb ČNB porostou také úroky z vládního dluhu. Pokusme se je alespoň přibližně kvantifikovat. 
Nejprve trocha teorie. Pro posouzení úrokových nákladů nejsou podstatné nominální, ale reálne úrokové míry, tedy úrokové míry očištěné o inflaci. Tříprocentní nominální úroková míra z vládního dluhu při dvouprocentní inflaci je tak stejně nákladná jako dvouprocentní nominální úroková míra při jednoprocentní inflaci. Důvodem samozřejmě je, že vyšší úrok jen kompenzuje vyšší míru znehodnocování jistiny.

V současné době je výše vládního dluhu zhruba 2,6 bilionu korun. Míra inflace mezi prvním čtvrletím roku 2021 a prvním čtvrletím roku 2022 podle ČNB dosáhne 7 %. Pokud investoři půjčovali vládě za (smysluplného) předpokladu, že inflace bude v průměru 2 %, jejich investice se v roce 2021 reálně znehodnotila o 5 %.

Těchto 5 % se projevilo v podobě odpovídajícího reálného snížení
vládního dluhu - v nominálním vyjádření zhruba 130 miliard korun. Tento reálný pokles dluhu efektivně zaplatili právě věřitelé.
Zvýšení úrokových měr se projeví v úrokových nákladech. Ale existující dluh má úrokové míry fixní, dopady se budou týkat jen nově emitovaného dluhu. Ke kvantifikaci těchto nákladů je zapotřebí vědět, jak se změnila očekávaná trajektorie úrokových sazeb i očekávaná trajektorie inflace.

Dejme tomu, že současné dvouprocentní navýšení úrokových sazeb relativně k inflaci potrvá dva roky a poté se úrokové míry navrátí k původně zamýšlené trajektorii. Také předpokládejme, že příští rok se inflace vráti k dvouprocentnímu trendu, takže nebude docházet k dalšímu neočekávanému znehodnocování existujícího dluhu.

Vláda každý rok refinancuje zhruba necelou šestinu svého dluhu, tedy zhruba 400 miliard korun. K tomu musí vydávat nový dluh k financování vládního schodku, řekněme 250 miliard každý rok v příštích dvou letech.
Nově emitovaný dluh tak v příštím roce zdraží o 4 % (odpovídající
očekávanému kumulativnímu navýšení úrokových měr za rok 2022 a 2023), dluh nově emitovaný v roce 2023 o 2 %. To je dohromady 26+13 = 39 miliard korun. Pokud budeme předpokládat desetiletou splatnost emitovaných dluhopisů, rozloží se tyto náklady do příštích deseti let, tedy zhruba 4 miliardy korun ročně.

To je stále výrazně méně než oněch 130 miliad, o které se vládní dluh efektivně snížil v podobě neočekávaného inflačního šoku.
Současná situace bude mít potenciálně i další dopady na financování dluhu - větší nejistota v inflaci může zvýšit kompenzaci, kterou budou věřitelé požadovat v podobě rizikové prémie. Tady ale současná politika ČNB, směřující k větší stabilizaci inflace, povede spíše k nižším rizikovým prémiím, a tedy i nižším úrokovým nákladům. Velikost těchto efektů se empiricky pohybuje v řádu desetin procentního bodu úrokové
sazby, vztaženo na celý vládní dluh tedy spíše v jednotkách miliard
korun ročně.

#ToPodstatné: Piště mi #ToPodstatné!