Knihy

Vir

Přebal knihy Vir

Nakladatel: Akropolis

Datum vydání: 2022

Vítek nemá úplně dobré vztahy se svým otcem. Dobře ale ví, jak by zareagovaly úřady, kdyby se o něj alespoň trochu nestaral. Vztah plný nudy a prázdna prolomí nezvyklý rodinný výměnný obchod... Dystopie představuje očima mladého člověka alternativní pohled na historii první poloviny 21. století.

Doporučeno nezveřejňovat Fungování propagandy, cenzury a médií v pozdně normalizačním Československu

Přebal knihy Doporučeno nezveřejňovat

Nakladatel: Academia

Datum vydání: 2022

Jak fungovala propaganda a cenzura v mediálním prostředí pozdně normalizačního Československa? Kde si oficiální konsenzus v autoritativním státě vynucovala represe a kde se stačilo spolehnout na jemnější donucovací prostředky?

Česko versus budoucnost: Naše dnešní krize a jak z ní ven

Přebal knihy Česko versus budoucnost

Nakladatel: Vyšehrad

Datum vydání: 2020

Přehled některých z těch nejakutnějších problémů, jimž dnes čelí Česká republika. Situaci přirovnávám k předčasné krizi středního věku, která se projevuje nespokojeností, nejistotou a neřešením příčin problémů. Výsledkem je „zaseklý stát“ bez silných sdílených hodnot, který nedokáže řešit některé nejnaléhavější úkoly.

Jak probudit Česko Recept na úspěšnou republiku

Přebal knihy Jak probudit Česko

Nakladatel: BizBooks

Datum vydání: 2017

Česká společnost zažívá od roku 1989 nejúspěšnější a nejsvobodnější období své historie. Ale dosavadní sociální a ekonomický model nevyhnutelně krachuje. Mylně si namlouváme, že za vše mohou neschopní politici a snažíme se je nahradit novými a neokoukanými. Ale za politickými krizemi číhá čím dál jasnější úpadek dosavadního polistopadového konsenzu. Jak ale probudit Česko, aby přestalo jen přešlapovat na místě a vykročilo k dalšímu čtvrtstoletí prosperity a úspěchů?

Jak zábavné je informovat Infotainment čili infozábava v teorii, praxi a českém kontextu

Přebal knihy Jak zábavné je informovat

Nakladatel: Karolinum

Datum vydání: 2015

Publikace shrnuje teoretické uvažování o pronikání zábavy do zpravodajství a předkládá odpovídající koncept infotainmentu (infozábavy), skrze který je užitečné jednotlivé infozábavní jevy analyzovat. Přináší také nový pohled na to, jak k šíření infozábavy do médií přistupovat.

Šimon Pánek Aby dobro neškodilo

Přebal knihy Aby dobro neškodilo

Nakladatel: Portál

Datum vydání: 2015

Šimon Pánek je výrazná osobnost veřejného života a humanitární manažer. Knižní rozhovor představuje obě roviny jeho celoživotní práce a od konkrétních životních situací se dostává k obecnějším, nadčasovým problémům.