Newsletter DK
zpět na archiv

Valorizace, vstup do BIG a konec přísedících

6. 3. 2023

Vládní strany napírají veškeré úsilí k tomu, aby řeč o valorizacích převedly na odpudivé obstrukce opozice ve sněmovně. Dokonce mi kvůli tomu psal i sám mluvčí vlády a laureát Kramářovy ceny Václav Smolka, čehož si velmi vážím, protože jinak u ekonomických ministrů čekám na rozhovor od jejich nástupu do funkce bez jakékoliv reakce.

Pro obstrukční divadlo bychom neměli zapomenout na jádro věci – valorizace. Skutečně je jen na výběr buď schválit snížené valorizace (říká vláda), anebo nechat penzistům jejich zákonný nárok (říká opozice)? Ne, je tu ještě třetí cesta. Nechat proběhnout červnové valorizace, protože vláda prostě začala kvůli politické vypočítavosti konat příliš pozdě a nyní je tu už příliš velké riziko protiústavnosti. A následně vyhlásit pozastavení valorizací, a to i těch řádných, dokud průměrný důchod nedoklesá zpět na přijatelnou hranici vůči průměrné mzdě, zhruba kolem 43 procent.

Podle mých informací se okolí zvoleného prezidenta Pavla nyní většinově shoduje na protiústavnosti vládního konání a vážně zvažuje veto. To by byl samozřejmě brutální nástup prezidenta do úřadu, ale nemuselo by to být špatné řešení. Prezident by ochránil právní stát a dobrovolně se stal fackovacím panákem bázlivé vlády, která by mohla tvrdit, že to kvůli němu se nyní musí vyhlásit stop stav nejen na jednu valorizaci, ale na valorizace na mnoho let dopředu.

A obvyklé dvě prosby:

Pod každým textem je hashtag #ToPodstatné a otázka k textu, se kterou si už sám neporadím. Budu rád, když mi na info@davidklimes.cz zkusíte poradit vy.

Zárověň můžete podpořit newsletter jednorázovou nebo ještě lépe trvalou platbou.

A teď už k aktuálnímu newsletteru, který si můžete přihlásit k odběru do své mailové schránky.

Novinka: Česko vstoupí do BIG

České předsednictví se nad očekávání vydařilo a vládě Petra Fialy za to patří dík. Jedna chybička se však vloudila. V reakci na ruskou agresi proti Ukrajině iniciovala skupina akademiků vedená Luukem van Middelaarem vznik Bruselského institutu pro geopolitiku (Brussels Institute for Geopolitics – BIG), který by se věnoval výzkumu a podněcování debaty na téma geopolitických výzev, před nimiž Evropa jako kontinent stojí. BIG oficiálně vznikl 28. září 2022 jako nezisková mezinárodní asociace dle belgického práva. Sídlí v Bruselu. Během summitu Evropského politického společenství v Praze v říjnu 2022 jeho vznik podpořili francouzský prezident E. Macron, německý kancléř O. Scholz a nizozemský premiér M. Rutte.

Bohužel premiér Fiala chyběl. Nyní se to mění. Ministr zahraniničí nese na vládu žádost o přistoupení Česka. Něco bude stát příspěvek, ale investicí do začínajícího think-tanku, si Česko otevírá možnost být aktérem formujícím podobu slibného projektu.

#ToPodstatné: Jak co nejlépe BIG využít?

Napište mi, nebo sdílejte ve své bublině.

Nelžou, jen přepisují

Vláda Petra Fialy vydala nové vládní prohlášení. Je to celé poněkud bizarní disciplína. Vládní prohlášení má premiér představit poslancům a za to dostat důvěru pro svůj kabinet. Následně pak může veřejnost kontrolovat, co kabinet plní a co ne. Marketéři vlády ovšem vymysleli, že každý rok mohou prohlášení přepisovat, aby nesplnitelné sliby vypadly a nakonec se tak vše zázračně splní. Zároveň s tím vláda nechce znovu žádat o důvěru poslance, takže vnikl bizarní dokument, kde na začátku stále máme „Nová vláda České republiky přichází požádat o důvěru Poslaneckou sněmovnu…“, ale dál jsou úplně jiné sliby, než před rokem a do žádné sněmovny nepřichází. Někdy to až vypadá, jak od Monty Pythonů. V prembuli zůstává „Víme, že tyto plány jsou velice ambiciózní. Ale víme, že je třeba začít je naplňovat co nejdříve.“ Ale následně ambiciózní plány zmizí.

Nikoho to ale asi ani už nezajímá, protože nikdo v médiích detailně neporovnal změny obou dokumentů. Tak je to na newsletteru Vybírám jen ekonomickou oblast, byť i další jsou výživné.

Médii ještě proběhlo, že si vláda otevřela cestu k porušení svého základního slibu o nezvyšování daní obezličkou přes NERV a NRR: „Ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou (NRR) a Národní ekonomickou radou vlády (NERV) připravíme a zrealizujeme odpovídající úpravy na příjmové a výdajové straně veřejných financí s cílem návratu k dlouhodobě udržitelným veřejným financím.“

Ale ono je toho mnohem více.

Pryč šel klíčový slib ODS o dluhové brzdě: „Vytvoříme pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového břemene. Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené.“

Nikdo v nynější přetlačované o valorizace však nemůže vládě vytknout, že nečiní v souladu se svým programem, protože prostě z věty „Úsporná opatření vlády budou sociálně citlivá, zejména s ohledem na priority v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče a s cílem udržet stávající valorizační mechanismus důchodů.“ mávnutím kouzelného proutku zmizelo „s cílem udržet stávající valorizační mechanismus důchodů“. A je to.

Pryč šel klíčový slib „Snížíme sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o 2 procentní body, za předpokladu konsolidovaných a dlouhodobě udržitelných veřejných financí.“

Klíčová je i záměna garance 130 procent průměrného platu pro pedagogické pracovníky, ze kterých jsou najednou jen učitelé. A to se zase při další aktualizaci bude nejpíše přepisovat, protože to nemá platit pro vysokoškolské.

Pak je tu mnoho změn, kterých si média ještě ani nevšimla. Studenty a budoucí penzisty by mělo zajímat, že zmizel další klíčový slib „Do náhradní doby vrátíme dobu studia.“

Nebo se do propadliště dějin odebral slib „V návaznosti na konsolidaci veřejných financí snížíme DPH u výstavby či rekonstrukcí bytů a domů.“

A pak prakticky všude se posouvají termíny plnění o rok či dva dopředu.

Jestli toto je jen úprava programového prohlášení vynucená ruskou agresí, tak to tedy Vladimir Putin ovládá Česko mnohem více, než se dosud zdálo…

Tak zase za rok při další radikální úpravě programového prohlášení a hlavně zachovat slova z preambule „nesmíme a nebudeme občanům lhát“.

#ToPodstatné: Měla by si jít vláda s novým prohlášení pro opětovnou důvěru do sněmovny?

Napište mi, nebo sdílejte ve své bublině.

Novinka: konec přísedících i vstupních prohlídek

Mám k dispozici již druhý vládní balíček snižování administrativní zátěže. Tak se pojďme podívat, co vše chce vláda Petra Fialy škrtnout. A něco rozhodně nejsou malé věci, například zrušení přísedících u soudů:

“Odborně jde v zásadě o zbytečný institut, který je hájen spíše z emocionálních pozic. Jakýmsi kompromisem by mohlo být ponechání přísedících v trestních věcech, kde dojde k úmrtí oběti (dopravní nehody, vraždy).”

Zvýšit by se měly částky pro bagatelní spory:

“Zvýšit limit pro bagatelní spory. Zvýšit limit např. spotřebitele na 20 tisíc (nebo též 25 tisíc) a u podnikatele na 50 tisíc (nebo též 60 tisíc), což odbřemení odvolací soudy. Zároveň rovněž znemožnit účelové dělení předmětu řízení na více menších částek (např. pod 10 000,-), kvůli kterému by se jednalo o bagatelní spor a nebylo by možné se odvolat. Zvážit umožnění odvolání proti usnesení o dělení řízení nebo zákaz takového účelového dělení.”

Pro firmy je důležité, že by se měl zvyšovat limit na povinný audit, není zatím jasné na jakou částku.

“Aktuálně nastavené hodnoty pro povinný audit-již cca 15 let beze změny, nutí plnit tuto povinnost, dělat zbytečnou práci a vynakládat peníze zbytečně čím dále víc organizací které audit k ničemu nepotřebují.”

Ve školách by měly přestat viset na provázku na nástěnce školní vzdělávací programy, do kterých se nikdy nikdo nepodíval:

“Vypustit povinnost zveřejňovat školní vzdělávací programy a výroční zprávy škol „na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení“, jak požaduje § 5, 6 a § 10 školského zákona, a nahradit ji jeho povinným zveřejněním na internetových stránkách školy.”

Ministerstvo zdravotnictví asi zruší vstupní pracovně-lékařské prohlídky:

“Zrušit povinné vstupní prohlídky u první a popřípadě částečně druhé kategorie prací. Předložit návrh změny zákona o specifických zdravotních službách.”

Stejně tak půjdou pryč zdravotní (potravinářské) průkazy:

“Zrušit zdravotní (potravinářské) průkazy a zrušit povinnost mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Předložit návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví vládě.”

#ToPodstatné: Co dává smysl a co ne?

Napište mi, nebo sdílejte ve své bublině.

Příliš mnoho nových stran

V newsletteru jsem informoval, že neúspěšný prezidentský kandidát Tomáš Březina zakládá stranu. To platí, ale nakonec to nebude Konzervativní občanská strana, ale asi strana Best – Bezpečí a ekonomická stabilita. To je odkaz na jeho bývalou firmu, ale zní to tak divně, že možná ještě vymyslí něco jiného.

Není sám, kdo pomýšlí v neutěšené situaci země na politické body. Jiří Paroubek si založil zatím spolek Nespokojení, ze kterého má být nová levicová protestní stana. A protestní politik Jindřich Rajchl (Trikolora, Pro) to také zkouší s novým spolkem – Česko proti bídě.

To vše jsou ale jedn drobnosti proti nejočekávanějšímu oznámení: zda Danuše Nerudová založí či nezaloží svou stranu.

#ToPodstatné: Jaká nová strana by mohla v Česku uspět? Nebo jich už máme dost?

Napište mi, nebo sdílejte ve své bublině.

Ladislav Palán: Splavnit Labe má smysl

V newsletteru jsem informoval o plánech na splavnění Labe.

Uveřejnil jsem už jednu reakci, že na splavnění máme zapomenout. Tak teď zase z druhé strany od experta na vodní hospodářství Ladislava Palána. Díky!

Se splavněním Labe počítá dlouhodobá koncepce rozvoje vodní dopravy a s německou stranou o splavnění Labe byla uzavřena mezinárodní dohoda. Samozřejmě, že od ní Němci mohou odstoupit, ale pak už by se s používáním takového argumentu nedalo plánovat nikdy nic.

Splavnění na německé straně je už potenciálně o něco lehčí. Němci mohou používat jen boční výhony a prohloubení koryta, z hlediska ekologického už to je lepší.

Ohledně tvrzení, že je malá poptávka po této vodní cestě. To možná platí teď v současné tristní situaci. Ale víme, že každá dopravní stavba s sebou nese dopravní indukci.

Stát už začal navíc uvažovat, že vodní cesta je velmi vhodná pro dopravování zkapalněného plynu. Ten do budoucna může být nahrazen zkapalněným vodíkem. U vodíku víme, že už se světově připravují ohromné kapacity jeho výroby,včetně pobídek jeho výroby (mimochodem, kde poptávka zatím není taková jako plánovaná kapacita-viz podcast fakta o klimatu).

Víme, že doprava po kolejích a po vodě je mnohem ekologičtější (a lepší i pro životní prostředí z hlediska intenzity dopravy) než po silnici, dopravci ale preferují silnice. Protože je v současné době nic nenutí se chovat jinak. Už tady se objevují diskuse v Evropě, které tohle v budoucnu změní (a je to logické vzhledem ke všem aktivitám k uhlíkové neutralitě).

Možná se ta investice v kontextu dnešních problémů zdá škrtnutelná. Ale jaké jiné výdaje dávají větší smysl než investice do infrastruktury (a do transformace ekonomiky a vzdělání). Pokud už se zadlužujeme, tohle jsou investice, které přinesou ekonomický přínos v budoucnu - plus rozvoj regionu.

#ToPodstatné: Pište mi #ToPodstatné!

Komentář: Vládní reformy potřebují kotvu. Místo toho mají Stanjuru

Kabinet Petra Fialy dokáže velmi dobře vést zemi v zahraniční a bezpečnostní politice, ale hrozí mu, že jeho domácí ekonomické a sociální počínání skončí blamáží.

Komentář si přečtěte na Aktuálně.cz

Exit brexitu. Trvalo to nesnesitelně dlouho, ale konečně je hotovo

Londýn a Brusel vyřešily poslední sporný bod, který jim přinesl odchod Spojeného království z Evropské unie. Šlo o budoucnost Severního Irska. Dohoda se podařila právě včas - to poslední, co nyní ostrovy i kontinent potřebují, jsou vzájemné tahanice.

Komentář si přečtěte na Aktuálně.cz

Komentář: Pryč s obstrukcemi, poškozují Česko

Stalo se z toho už skoro želené pravidlo zdejší politiky. Jakmile se někdo ocitne v opozici, začne považovat nekonečné zdržování sněmovního provozu za své základní právo. Když pak uchopí veslo moci, chce takovou praxi zase co nejrychleji utnout. A tak pořád dokola, dokud se politický provoz zcela nezadře. Je čas to změnit.

Komentář si přečtěte na Aktuálně.cz

Komentář: Politici cenu potravin nesrazí

Kdyby byla centrální banka radikálnější, možná bychom éru Babišovy a poté i Fialovy drahoty měli již za sebou a ministr Nekula by nemusel ze zoufalství vymýšlet efektní akce bez jakéhokoliv efektu.

Komentář si přečtěte na Plusu

Co číst (a poslouchat)

Když se tahá za záchranou brzdu potom, co se roky jelo bez volantu…